Vi arbetar med formgivning och kreativ produktion – kommunikation och sinnliga upplevelser. Det kan handla om utställningar, evenemang, böcker, tidningar, trycksaker etc. Vi utformar kreativ idé och kan ge projekt- och produktionsledning, upphandla tryck och andra produktionstjänster. Vi har ett upparbetat nätverk med underleverantörer och produktionskontakter. Vi garanterar resultat och säkra leveranser utifrån det upplägg och tidsplan som upprättats tillsammans med kund. 

För kontakt och mer info mejla oss: birgitta@badolfssondesign.se